อุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย มีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ จากอดีตในช่วง 50 ปีที่ผ่านมา ซึ่งขณะนั้นเป็นเพียงผู้ประกอบชิ้นส่วนรถยนต์ ก็ได้มีการพัฒนาจนกลายเป็นศูนย์กลางการผลิตและส่งออกยานยนต์ชั้นนำในปัจจุบัน แถมยังใหญ่ที่สุดในอาเซียนอีกด้วย ดังนั้นอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยจึงน่าจับตามองเป็นอย่างมาก ซึ่งคาดว่าจะต้องเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องแน่นอน

การแข่งขันในตลาดซื้อ-ขายรถ

แม้ว่าอุตสาหกรรมยานยนต์จะก้าวหน้าและเติบโตเป็นอย่างมาก แต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีการแข่งขัน โดยคู่แข่งรายใหญ่ก็คือผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม (OEM) นั่นเอง ทำให้ต้องมีการกระตือรือร้นและพัฒนาให้ทันสมัย ตอบโจทย์คนยุคใหม่อยู่เสมอ เพื่อให้มีผู้คนสนใจซื้อรถอย่างต่อเนื่อง และผลักดันให้อุตสาหกรรมก้าวไกลไปกว่าเดิม

อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยก็ถือว่าได้เปรียบพอสมควร เพราะมีนักลงทุนต่างชาติให้ความสนใจเข้ามาลงทุนมากขึ้น เนื่องจากทางรัฐบาลไทยได้มีนโยบายสนับสนุนการลงทุนของชาวต่างชาติ เช่น เรื่องของภาษีเงินได้นิติบุคคลที่จะได้รับการยกเว้นไม่เกิน 8 ปี การยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักร และวัตถุดิบที่นำมาใช้ในการผลิตสินค้าส่งออก รวมถึงการอนุญาตให้มีการใช้สกุลเงินต่างประเทศในการซื้อขายอีกด้วย ซึ่งนโยบายเหล่านี้ก็ทำให้ชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนง่ายขึ้น จึงทำให้อุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยเป็นที่สนใจของกลุ่มนักลงทุนต่างชาติสูงมากนั่นเอง

โอกาสจากข้อตกลงการค้าเสรีและ EEC

ไทยมีโอกาสในการทำการค้าอุตสาหกรรมยานยนต์ได้มากขึ้น เนื่องจากมีข้อตกลงการค้าเสรี ที่ทำให้ประเทศไทยของเรามีเขตการค้าเสรีมากถึง 6 เขต ทั้งยังได้โอกาสจาก EEC ในการขยายอุตสาหกรรมเพื่อผลิตรถยนต์สีเขียว โดยเป็นรถยนต์จากนวัตกรรมใหม่ที่จะช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศ และลดภาวะเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคาดว่ารถยนต์สีเขียวจะได้รับการตอบรับทั้งจากคนไทยและชาวต่างชาติเป็นอย่างดี และเป็นอีกหนึ่งก้าวที่จะทำให้อุตสาหกรรมยานยนต์ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น

อุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยยังคงมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทุกวันนี้ก็ได้มีการผลิตรถยนต์รุ่นใหม่ ยี่ห้อใหม่ออกมาให้ตอบโจทย์ความต้อการของตลาดมากขึ้น โดยมีการออกแบบให้ทันสมัยกว่าเดิมและแน่นอนว่าเน้นการออกแบบให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นกัน