เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาของประเทศไทย กรุงเทพฯ และบริเวณใกล้เคียง ได้ประสบกับปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ซึ่งอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าเกณฑ์ความปลอดภัยของประชาชน จึงต้องรีบเร่งหามาตรการเพื่อกำจัดฝุ่นพิษและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากยานพาหนะโดยด่วน โดย นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ก็ได้กล่าวว่ามี 7 มาตรการที่จะช่วยควบคุมและลดปัญหาเหล่านี้ได้

มาตรการลดปัญหา จากผู้ใช้ยานพาหนะในประเทศไทย

โดยใน 7 มาตรการดังกล่าวนั้น จะเน้นไปที่การควบคุมและลดปัญหาจากกลุ่มผู้ใช้ยานพาหนะเป็นหลัก ซึ่ง นายจิรุตม์ วิศาลจิตร กล่าวว่าจะมีการยกเลิกการให้ต่อทะเบียนรถยนต์สำหรับรถยนต์ที่มีค่าควันดำสูงเกินมาตรฐาน โดยจะมีการประสานงานและควบคุมกับสถานตรวจสภาพรถเอกชนอย่างเข้มงวด ให้มีการตรวจควันดำทุกครั้ง หากควันดำสูงเกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ก็ไม่อนุญาตให้ต่อทะเบียนรถยนต์ให้กับรถคันดังกล่าว ซึ่งปัญหานี้ก็มักจะพบในรถเก่ามากกว่า โดยคนที่ซื้อรถใหม่จะไม่ค่อยมีปัญหาควันดำมากนัก

เปิดสายด่วนร้องเรียน 1584

นอกจากการยกเลิกต่อทะเบียนรถยนต์ที่มีค่าควันพิษสูงแล้ว ยังเปิดสายด่วนให้ประชาชนสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเข้ามาได้อีกด้วย ซึ่งหากพบว่ามียานพาหนะคันใด ยี่ห้อใดที่ปล่อยควันดำบนท้องถนน ก็สามารถโทรได้เลยที่หมายเลข 1584 โดยทางหน่วยงานจะรีบตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขโดยด่วน

ทำงานร่วมกับบริษัทเอกชนเกี่ยวกับรถโดยสาร

มีการประสานงานและทำงานร่วมกับกลุ่มบริษัทเอกชนที่เกี่ยวกับรถโดยสาร และรถตู้ประจำทาง เพื่อให้มีการตรวจเช็ครถโดยสารอย่างเข้มงวด ไม่ว่าจะเป็นรถยี่ห้อใด ก่อนอนุญาตให้นำรถออกมาขับขี่รับผู้โดยสารได้

ฝ่าฝืน ขับรถควันดำเกินมาตรฐาน มีโทษปรับ

สำหรับใครที่ฝ่าฝืน และนำยานพาหนะที่มีควันพิษสูงเกิน PM2.5 มาขับขี่บนท้องถนน จะมีโทษปรับ 5000 บาท และอาจถูกระงับการใช้งานยานพาหนะ โดยจะมีการนำสีสเปรย์มาทำเครื่องหมายไว้ที่ตัวรถ ทั้งนี้หากเจ้าของรถทำการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว จึงจะนำรถยนต์มาขับขี่ได้ตามปกติอีกครั้ง

นายกกล่าว ให้ประชาชนอย่ากังวล

ทั้งนี้นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้กล่าวให้ประชาชนอย่ากังวลจนเกินไป ซึ่งทางรัฐบาลก็ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องมลพิษทางอากาศ และพยายามหาวิธีลดมดพิษให้หมดไปอยู่เสมอ ซึ่งฝุ่นพิษ PM2.5 ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ไม่ได้มาจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากยานพาหนะเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังมาจากสาเหตุอื่นๆ อีกด้วย เช่น การเผาชนะ การปล่อยควันพิษจากโรงงาน หรือหมอกควันจากประเทศเพื่อนบ้าน เป็นต้น

ดังนั้นใครที่ขับขี่รถที่มีควันดำสูง ควรรีบแก้ไขโดยด่วน หรือแม้แต่คนที่ขายรถ ก็ควรเช็คสภาพรถให้ดีก่อนนำมาขาย ไม่ควรนำรถที่มีปัญหามาขายทั้งที่ยังไม่ได้แก้ไขเรื่องควันดำเป็นอันขาด